Leksykon drewna

Cechy drewna

Jako cechy drewna określa się wszystkie cechy, które opisują jego indywidualny rodzaj. Większość właściwości powstaje podczas wzrostu drewna. Wiele cech jest specyficznych dla danego gatunku drzewa, inne natomiast powstają pod wpływem czynników środowiskowych. W celu uniknięcia nieporozumień i niepotrzebnych reklamacji poniżej wymienione zostały niektóre typowe cechy drewna. Tutaj opisujemy głównie właściwości drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo w kotle (KDI).

Holzmerkmale, Trockenrisse
Pęknięcia / Deformacje

Drewno pęcznieje, gdy wchłania wilgoć i kurczy się, gdy ją oddaje. Naturalną tego konsekwencją jest powstawanie w nim pęknięć/rys i odkształceń. Pęknięcia i rysy występują najczęściej w drewnie okrągłym (palisady). Nie wpływają one jednak ani na stabilność, ani na trwałość drewna i w zależności od pogody mogą się niemal całkowicie zamknąć. Zgodnie z normą DIN 4074 są one dopuszczalne, gdyż nie mają negatywnego wpływu na statykę i trwałość.

Holzmerkmale, Farbspiel
Przebarwienia

Drewno nie jest tworzywem sztucznym. Ze względu na indywidualny kształt, kolor i usłojenie, po obróbce powstaje naturalna gra kolorów drewna. Ze względu na różną gęstość drewna, podczas impregnacji ciśnieniowej pigmenty nie są równomiernie wchłaniane. Przez to powstaje różna intensywność koloru, która zwykle po pewnym czasie, ze względu na warunki atmosferyczne, zostaje jednak wyrównywana.

Holzmerkmale, Raue Stellen
Nierówności

Mimo zachowania szczególnej staranności podczas procesów produkcyjnych nie udaje się czasami uniknąć powstania uskoków. Szczególnie w okolicach sęków oraz podczas strugania drewna w kierunku przeciwnym niż ułożenie włókien mogą utworzyć się nierówności. PW przypadku zaokrągleń czołowych i cięć poprzecznych możliwe są niewielkie rozdarcia włókien ze względu na obróbkę skierowaną poprzecznie do słojów drewna.

Holzmerkmale, Äste
Sęki

Sęki należą do naturalnego wyglądu drewna. Ilość występujących w drewnie sęków i ich rozmiar jest różny. Pomimo dokładnej kontroli jakości, niemożliwe jest całkowite uniknięcie sporadycznie wypadających sęków, np. w suchych warunkach pogodowych, nie oznacza jednak obniżenia jakości drewna.

Holzmerkmale, Markröhre
rdzeń drewna

Mowa tutaj jest o centralnym rdzeniu znajdującym się wewnątrz pierwszego pierścienia słojowego pnia drzewa. Poprzez ciemniejszy kolor i jego strukturę, różni się on od otaczającego go drewna. Podczas obróbki drewna może dojść do tego, że rdzeń ten będzie częściowo lub całkowicie widoczny. Ta cecha należy do naturalnego wyglądu drewna.

Holzmerkmale, Harzaustritte
Wycieki żywicy

Żywica na powierzchni drewna iglastego jest całkowicie normalna i nieunikniona. Może ona wyciekać jeszcze wiele miesięcy po obróbce i nie jest wadą, lecz właściwością drewna. Świeże plamy można usunąć terpentyną. Stwardniałą żywicę można usunąć za pomocą szpachelki.

Holzmerkmale, Schimmel / Stockflecken
Pleśń / sinizna

Plamy pleśni mogą powstać, jeśli wciąż wilgotne, zaimpregnowane drewno nie jest wystarczająco wentylowane w ciepłe dni. Najczęstsze przyczyny to: Przechowywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub całkowite przykrycie bez wystarczającej wentylacji. Pleśń na szczęście osadza się tylko na powierzchni drewna. Nie niszczy ona drewna ani nie wpływa na jego stabilność. Lekką pleśń można usunąć za pomocą octu lub alkoholu. Spryskać, pozostawić na 30 minut, a następnie zmyć. Silniej zaatakowane obszary można oczyścić domowym środkiem czyszczącym zawierającym chlor (np. DanKlorix).

Holzmerkmale, Imprägnation
Zielone plamki / Impregnacja

Na powierzchni drewna często widoczne są małe, zielone plamki. Jest to nieszkodliwa, skrystalizowana sól, która łączy się razem z wyciekającą na powierzchnię żywicą. Z czasem plamki te znikają z powierzchni drewna. Wskazówka: Podczas impregnacji zanurzeniowej nie tworzą się na powierzchni takiego typu wycieki. W związku z tym skrystalizowaną na powierzchni sól należy traktować jako znak jakości i właściwej impregnacji.

Holzmerkmale, Schrumpfen
Pęcznienie i kurczenie się drewna / Różnice wymiarowe

Typową właściwością drewna jest zmiana jego objętości spowodowana wchłanianiem wilgoci lub wysuszeniem. Z tego też powodu grubość i szerokość drewna może znacznie się zmienić – długość tylko niewiele. Ze względu na wnikającą podczas impregnacji sól chroniącą, dostarczane drewno jest bardzo wilgotne. W zależności od warunków pogodowych – słońca lub deszczu – wilgoć wyparowuje z produktu szybciej lub wolniej. W języku potocznym mówi się w takim przypadku, że „drewno pracuje”. Tolerancje w wymiarach drewna są naturalne i nie są jego wadą.

Reinigung von kesseldruckimprägniertem Holz
Czyszczenie drewna impregnowanego ciśnieniowo

Do czyszczenia wystarczy wąż ogrodowy lub myjka wysokociśnieniowa z łagodnym strumieniem czystej wody. Uwaga: Silny strumień może uszkodzić powierzchnię. W przypadku uporczywych plam zalecamy użycie miękkiej szczotki i ciepłej wody z mydłem.

Nasza rada dla użytkowników:

Dzięki ciśnieniowo-próżniowej impregnacji drewno jest wystarczająco chronione. Można pozwolić mu naturalnie zszarzeć lub je pomalować, ale dopiero po całkowitym jego drewna. Do konserwacji należy używać wyłącznie bejc do drewna z otwartymi porami - specjalistyczny dystrybutor z pewnością udzieli porady. Aby uniknąć tworzenia się pleśni, należy zawsze zapewnić odpowiednią wentylację podczas tymczasowego przechowywania drewna, dlatego nie zaleca się przechowywania tego rodzaju drewna w zamkniętym pomieszczeniu (np. garażu). Drewno nie może być również pakowane hermetycznie.

Produkty